Literature

AuthorsYearsort descendingTitle
K. Wroblewski1927Zubr puszczy Bialowieskiej
Z. Wegner1956Lice on small mammals in the Szczecin region.
J. Lachmajer, Wegner Z.1956Fleas and lice parasitizing small mammals in the Bialowieza National Park.
S. ínski1958Poultry feather lice (Mallophaga), in vitro propagation
J. Złotorzycka1958Mallophaga in storks (Ciconiidae) with special reference to Mallophaga in white storks in the Wroclaw Zoological Garden.
J. Złotorzycka1958Mallophaga from birds living on Suminy lake in the Bytow county in Pomerania.
Z. Zielinski1958The in vitro propagation of poultry feather lice
J. Parnas, Zwolski, W., Burdzy, K.1960Infection of lice Polyplax spinulosa and Hoplopleura acanthopus with Brucella brucei
J. Złotorzycka, Danecki J.1962Obserwacje nad zywotnoscia wszolow (Mallophaga) z martwych gluszcow (Tetrao urogallus L.)
W. Eichler1962The problem of phylogenetic parallelism between the parasite and the host with special reference to Mallophaga.
N. Szczesniak1963Badania nad ektoparazytofauna (Anoplura) drobnych ssaków na terenie bieszczadów
J. Złotorzycka1964Problemy z systematyki Mallophaga w swietle ewolucji zywicieli
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle. I. Z Zagadnień taksonomii
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle II. Próby karmienia na nieswoistych żywicielach
A. Derylo1964Doniesienie wstepne z badan nad wszolami (Mallophaga) ptakow drapieznych woj Lubelskiego
B. Styczynska1964Wrazliwosc wszy odziezowych Pediculus humanus humanus L. na insektycydy chlorowane w zaleznosci od temperatury
F. Piotrowski1964Wszoly z rodzaju Damalinia Mjoberg (Mallophaga) zwierzat gospodarskich
F. Piotrowski1964O pasozytnictwie i innych formach wiezi miedzygatunkowej
J. Złotorzycka1965Wszoly (Mallophaga) jako pasozyty i ich praktyczne znaczenie
J. C. Holmes, Boag D. A.1965Parasites of the mountain grouse of Alberta, Canada
A. Derylo1967Rola wszolow w przenoszeniu pasterelozy u kur
F. Piotrowski1967Wszawica i wszołowica bydła w woj. Poznańskim
E. F. Sosnina1967The dependence of the infestation and species compositionof rodents` ectoparasites and the host`s habitat (on the example of Rattus turkestanicus)
Z. Wegner1967Lice (Anoplura) found in Poland
J. Złotorzycka1967Selected problems on the classification of Mallophaga
F. Piotrowski1967Ectoparasitic preference and the host size
W. Eichler1967Host-specificity and non-geographic differentiation of subspecies in parasitic insects
S. Krynski1967Rudolf Weigl: 50 years of Rickettsia prowazeki culture in lice
J. Złotorzycka1968Bonomiellinae (Mallophaga) w związku z niektórymi kierunkami ewolucji
J. Złotorzycka1968Evolutional aspects of Bonomiellinae (Mallophaga)
S. Kadulski1970Ectoparasites of the Bison bonasus (L.) in the Biatowieza primeval forest
J. Skibinski1970Faunal notes on Anoplura in Microtus oeconomus (Pallas)
Z. Wegner1971Enderleinellus propinquus Blag, a species of Anoplura from Suslik new to Poland
W. Eichler1971Parazytologia waterynaryjna w Egipcie
J. Złotorzycka1972Problemy wspolzaleznosci ewolucji Arthropoda i ich zywicieli
W. Eichler1972Neuere Modellvorstellungen zur Mikroevolution der Mallophagen [Recent model designs of microevolution of Mallophaga]
J. Złotorzycka1972Prof. Wolfdietrich Eichler on his 60th birthday
J. Złotorzycka1972Domestication of animals as a species-creating factor in parasitizing bird-lice (Mallophaga)
A. Lucińska1972Teratological changes in chewing-lice (Mallophaga)
A. Derylo1972Present status of studies of the epizootiological importance of the chewing lice (Mallophaga)
W. Eichler1972Recent model designs of microevolution of Mallophaga
A. Derylo, Jarosz J.1972Intestinal microflora in some species of hematophagous Mallophaga
P. Kluczniok1972Control of anoplurosis and mallophagosis in cattle and anoplurosis in pigs
F. Weyer1972Experiments to transmit Rickettsia montana and R. canada to body lice
V. Č. erný1972Comparison of chewing lice and feather mites as indicators of relationships in some birds suborders
F. Piotrowski1973Kryteria taksonomiczne i problem gatunku u Phthiraptera. (Taxonom. Kriterien und Probleme der Phthiraptera-Arten)
F. Piotrowski1973Taxonomic criteria and problems of species within Phthiraptera
J. Złotorzycka1974The quantitative, qualitative and spatial structure of the Mallophaga
F. Kamyszek, Piotrowski R.1974Ectoparasites in swine and cattle. I: Pediculosis in Pigs and its prevention
Z. Wegner1974Lice (Anoplura) in the Aspect of Experimental and Faunistical Investigations carried out in Poland

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith