• Your Scratchpad has been upgraded to version 2.9.3

Literature

Authorssort descendingYearTitle
Dik, B2016Aegypoecus guralpi, Neophilopterus incompletus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae)’un Yeni Bir Sinonimi
Dik, B, Albayrak, T, Adanir, R, Uslu, U2013Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri
Dik, B, ekercioğlu, ÇHakkı Ş, Kirpik, MAli2011Chewing lice (Phthiraptera) species found on birds along the Aras River, Iğdır, Eastern Turkey.
Dik, B, MUZ, MNecati, ÜSTÜNER, T2015A New Louse Species: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from a Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
Dik, B, Uslu, U2012Studies on Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found on Some Duck (Anseriformes: Anatidae) Species at Lake Akşehir, Turkey
Dik, B, Yamaç, E, Uslu, U2013Studies on Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Species from Domestic and Wild Birds in Turkey
Dik, B, Yamaç, EElif, Uslu, U2011Chewing lice (Phthiraptera) found on wild birds in Turkey
GÖZ, Y, Dik, B, KILINÇ, ÖORUNÇ, YILMAZ, ABilgin, ASLAN, L2015Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası Çevresinde Bulunan Çeşitli Yabani Kuş Türlerinde Saptanan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri
IŞik, N, Dik, B, Ekici, ÖDerinbay2013Chewing Lice (Phthiraptera) of Magpie (Pica pica L.) (Aves: Passeriformes: Corvidae) in Turkey
OĞUZ, B, KILINÇ, ÖORUNÇ, M. DEĞER, S2015Ötücü Kuğuda (Cygnus cygnus) Sarconema eurycerca (Filarioidea: Nematoda) ve Trinoton anserinum (Phthireptera: Amblycera)’un Van’da (Türkiye) İlk Bildirimi
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith