Literature

Authorssort ascendingYearTitle
I. Bechet, Sumilo R. P.1963Puchoedi ptic semestva Corvidae centralno Moldavii
I. Bechet, Sumilo R. P.1966O Mallophaga ptic Moldavskoi SSR
I. Bechet, Bechet M.1963Ciuperci parazie si saprofite pe insecte (II)
I. Bechet1955Paduchii de pene si de par (Malofage) (Date biologice si de combatere)
I. Bechet1956Contributii la cunoasterea faunei malofagelor din R. P. R.
I. Bechet1959Contributii la cunoașterea malofagelor din R. P. R.
I. Bechet1960Malofagele cocoșului de munte
I. Bechet1961Două specii noi de Bruëlia Kéler (Mallophaga)
I. Bechet1961Contribuții la cunoșterea malofagelor din Republica Populară Romînă III
I. Bechet1961Contributii la cunosterea malofagelor din Republica Populară Romînă
I. Bechet1962Cercetări asupra malofagelor din Republica Populară Romînă
I. Bechet1963Specii de Lagopoecus (Mallophaga) din fauna Republicii Populare Romîne
I. Bechet1963Specii de Pseudomenopon (Mallophaga) din fauna R.P.R.
I. Bechet1964Contribuții la cunoasterea malofagelor din Republica Ropulara Romina IV
I. Bechet1965O specie nouă de Sturnidoecus (Insecta, Mallophaga), Sturnidoecus radui nov. spec., parazit pe Oriolus o. oriolus (L)
I. Bechet1966O specie nouă de Brueelia (Insecta, Mallophaga), Brueelia melanocoryphae n. sp. parazită pe Melanocorypha c. calandra (L.) (Aves)
I. Bechet1968Specii de Lunaceps (Insecta, Mallophaga) din fauna României
I. Bechet1968Specii de Aquanirmus (Insecta, Mallophaga) din fauna R. P. R.
I. Bechet1968Un caz interesant de mosaic sexual la malofage (Insecta)
M. Bechet, Bechet I.1960Observatii asupra ciupercii Trenomyces histophtorus Chatton et Picard, parazită pe insecte din ordinul Mallophaga Nitzsch
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith