Literature

Authorssort ascendingYearTitle
B. OĞUZ, KILINÇ, Ö. O. R. U. N. Ç., M. DEĞER, S.2015Ötücü Kuğuda (Cygnus cygnus) Sarconema eurycerca (Filarioidea: Nematoda) ve Trinoton anserinum (Phthireptera: Amblycera)’un Van’da (Türkiye) İlk Bildirimi
N. IŞik, Dik, B., Ekici, Ö. Derinbay2013Chewing Lice (Phthiraptera) of Magpie (Pica pica L.) (Aves: Passeriformes: Corvidae) in Turkey
Y. GÖZ, Dik, B., KILINÇ, Ö. O. R. U. N. Ç., YILMAZ, A. Bilgin, ASLAN, L.2015Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası Çevresinde Bulunan Çeşitli Yabani Kuş Türlerinde Saptanan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri
B. Dik, Yamaç, E. Elif, Uslu, U.2011Chewing lice (Phthiraptera) found on wild birds in Turkey
B. Dik, Yamaç, E., Uslu, U.2013Studies on Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Species from Domestic and Wild Birds in Turkey
B. Dik, Uslu U.2012Studies on Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found on Some Duck (Anseriformes: Anatidae) Species at Lake Akşehir, Turkey
B. Dik, MUZ, M. Necati, ÜSTÜNER, T.2015A New Louse Species: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from a Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
B. Dik, ekercioğlu, Ç. Hakkı Ş., Kirpik, M. Ali2011Chewing lice (Phthiraptera) species found on birds along the Aras River, Iğdır, Eastern Turkey.
B. Dik, Albayrak, T., Adanir, R., Uslu, U.2013Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri
B. Dik2016Aegypoecus guralpi, Neophilopterus incompletus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae)’un Yeni Bir Sinonimi
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith