Literature

Authorssort ascendingYearTitle
S. ínski1958Poultry feather lice (Mallophaga), in vitro propagation
J. Złotorzycka, Modrzejewska, M., Towarnicka, I.1997Qualitative and quantitative study of biting lice (Mallophaga) from selected species of Charadriiformes (Aves)
J. Złotorzycka, Modrzejewska, M., Szwedo, D.1996Ultrastructural surface properties in Columbicola columbae s. str. (Esthiopteridae, Mallophaga-Ischnocera) from domestic pigeons
J. Złotorzycka, Modrzejewska, M., Saxena, A. Kumar1995Heterodoxus spiniger (Boopiidae, Mallophaga) from Canis familiaris from India in the light and scanning electron microscopes
J. Złotorzycka, Modrzejewska M.1992Morphologic features, with particular regard to surface ultrastructure, of Docophoroides brevis (Docophoroididae, Mallophaga)
J. Złotorzycka, Lonc, E., Giebel, O., Mazurkiewicz, M., Wachnik, Z.1982Sensitivity of ectoparasites of chickens to methylbromfenvinphos (Polwet 5 and Polwet 20). II. Studies in vivo
J. Złotorzycka, Lonc, E., Giebel, O., Mazurkiewicz, M., Wachnik, Z.1982Sensitivity of ectoparasites of chickens to methylbromfenvinphos (Polwet 5). I. Studies in vitro
J. Złotorzycka, Lonc E.1994Prof. em. Wolfdietrich Eichler (wspomnienie posmiertne)
J. Złotorzycka, Danecki J.1962Obserwacje nad zywotnoscia wszolow (Mallophaga) z martwych gluszcow (Tetrao urogallus L.)
J. Złotorzycka1958Mallophaga in storks (Ciconiidae) with special reference to Mallophaga in white storks in the Wroclaw Zoological Garden.
J. Złotorzycka1958Mallophaga from birds living on Suminy lake in the Bytow county in Pomerania.
J. Złotorzycka1964Problemy z systematyki Mallophaga w swietle ewolucji zywicieli
J. Złotorzycka1965Wszoly (Mallophaga) jako pasozyty i ich praktyczne znaczenie
J. Złotorzycka1967Selected problems on the classification of Mallophaga
J. Złotorzycka1968Bonomiellinae (Mallophaga) w związku z niektórymi kierunkami ewolucji
J. Złotorzycka1968Evolutional aspects of Bonomiellinae (Mallophaga)
J. Złotorzycka1972Problemy wspolzaleznosci ewolucji Arthropoda i ich zywicieli
J. Złotorzycka1972Prof. Wolfdietrich Eichler on his 60th birthday
J. Złotorzycka1972Domestication of animals as a species-creating factor in parasitizing bird-lice (Mallophaga)
J. Złotorzycka1974The quantitative, qualitative and spatial structure of the Mallophaga
J. Złotorzycka1977Observations on the differentiation of mallophagan fauna in birds both in cities and in the country
J. Złotorzycka1977Parasites of wild birds and mammals, in conditions of anthropopressure
J. Złotorzycka1982Ectoparasites of synanthropic birds and mammals
J. Złotorzycka1985Differentiation of characteristics of Mallophaga
J. Złotorzycka1990Ultrastructure of the head surface of selected Bovicolidae (Mallophaga, Ischnocera)
J. Złotorzycka1991External parasites of birds (investigations in Poland)
Z. Zielinski1958The in vitro propagation of poultry feather lice
K. Wroblewski1927Zubr puszczy Bialowieskiej
F. Weyer1972Experiments to transmit Rickettsia montana and R. canada to body lice
Z. Wegner, Kruminis-Lozowska W.1977Studies of complex infestation of rats in the region of Gdynia and Gdansk. I.
Z. Wegner1956Lice on small mammals in the Szczecin region.
Z. Wegner1967Lice (Anoplura) found in Poland
Z. Wegner1971Enderleinellus propinquus Blag, a species of Anoplura from Suslik new to Poland
Z. Wegner1974Lice (Anoplura) in the Aspect of Experimental and Faunistical Investigations carried out in Poland
Z. Wegner1974Polish scientists' achievements in the field of lice (Anoplura)
Z. Wegner1991Morphological anomalies in lice (Anoplura, Hoplopleuridae)
N. Szczesniak1963Badania nad ektoparazytofauna (Anoplura) drobnych ssaków na terenie bieszczadów
Z. Szczesna1977Embryonic development of the "crown" in 3 species of Haematopinus (Anoplura, Phthiraptera)
B. Styczynska1964Wrazliwosc wszy odziezowych Pediculus humanus humanus L. na insektycydy chlorowane w zaleznosci od temperatury
E. F. Sosnina1967The dependence of the infestation and species compositionof rodents` ectoparasites and the host`s habitat (on the example of Rattus turkestanicus)
J. Skibinski1970Faunal notes on Anoplura in Microtus oeconomus (Pallas)
M. Rosciszewska, Petryszak, A., Bonczar, Z., Duda, M.1996Mallophaga of pigeons in Cracow
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle. I. Z Zagadnień taksonomii
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle II. Próby karmienia na nieswoistych żywicielach
F. Piotrowski1964Wszoly z rodzaju Damalinia Mjoberg (Mallophaga) zwierzat gospodarskich
F. Piotrowski1964O pasozytnictwie i innych formach wiezi miedzygatunkowej
F. Piotrowski1967Wszawica i wszołowica bydła w woj. Poznańskim
F. Piotrowski1967Ectoparasitic preference and the host size
F. Piotrowski1973Kryteria taksonomiczne i problem gatunku u Phthiraptera. (Taxonom. Kriterien und Probleme der Phthiraptera-Arten)
F. Piotrowski1973Taxonomic criteria and problems of species within Phthiraptera

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith