Literature

Authorssort ascendingYearTitle
F. Piotrowski, Rudnicki T.1965Retencja promieniotwórczego fosforu P32 w organizmie wszy ludzkiej (Pediculus humanus L.)
F. Piotrowski, Rudnicki T.1966La rétention du radiophosphore P32 dans l´organisme du Pou (Pediculus humanus L., Anoplura)
F. Piotrowski, Kadulski S.1970Cervicola meyeri (Tasch.) (Mallophaga, Bovicolidae) from the roe deer
F. Piotrowski1953The embryological development of the body louse - Pediculus vestimenti Nitzsch-Part 1
F. Piotrowski1953Rozwój zarodkowy wszy odzieżowej Pediculus vestimenti Nitzsch
F. Piotrowski1959On a embryonic gland in Pediculus humanus L
F. Piotrowski1961On the morphogenesis of the genital efferent system in Pediculus humanus L. (Anoplura)
F. Piotrowski1961The nymphs of crab-louse Phthirus pubis L. (Anoplura)
F. Piotrowski1963Wszy (Anoplura Dall.) i ich rola epidemiologiczna
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle. I. Z Zagadnień taksonomii
F. Piotrowski1964Haematopinus eurysternus Nitzsch, nowa dla Polski wesz na bydle II. Próby karmienia na nieswoistych żywicielach
F. Piotrowski1964Wszoly z rodzaju Damalinia Mjoberg (Mallophaga) zwierzat gospodarskich
F. Piotrowski1964O pasozytnictwie i innych formach wiezi miedzygatunkowej
F. Piotrowski1966Wszy jako Zwierzeta laboratryjne
F. Piotrowski1967Wszawica i wszołowica bydła w woj. Poznańskim
F. Piotrowski1967Dimensions of lice and their hosts
F. Piotrowski1967Ectoparasitic preference and the host size
F. Piotrowski1968Size of parasitic insects and Harrison´s law
F. Piotrowski1970Ectoparasites of mammals of economic importance as a zoological problem
F. Piotrowski1970Lice (Phthiraptera) of mammals in Hungary
F. Piotrowski1971Achievements of Polish sanitary and veterinary entomology
F. Piotrowski1973Rzadziej notowane Phthiraptera z duzych ssakow woj. gdanskiego
F. Piotrowski1973Kryteria taksonomiczne i problem gatunku u Phthiraptera. (Taxonom. Kriterien und Probleme der Phthiraptera-Arten)
F. Piotrowski1973Taxonomic criteria and problems of species within Phthiraptera
F. Piotrowski1974Seasonal dynamics of Anopluran and Siphonapteran infestation in dogs, in Gdansk
F. Piotrowski1974Research on the biting and sucking lice (Mallophag, Ischnocera and Anoplura) of domestic animals in Macedonia
F. Piotrowski1977Rarely noted Phthiraptera in domestc animals in Poland
F. Piotrowski1979Ectoparasites of dogs and cats, their importance and distribution in Europe
F. Piotrowski1991The biology and epidemiological role of arthropods in environments at various stages of anthropogenization
F. Piotrowski1992Arthropoda: Insecta: Anoplura (echte Läuse)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith