Contribuții la cunoaşterea (Ord. Anoplura) din rezervațiile naturale "Ponoare" şi "Codrul secular Slătioara" - Suceava

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1970
Authors:M. C. Voicu
Journal:Studii şi Comunicari, Ocrotirea Naturii, Muzeul Județean Suceava
Pagination:157 - 161
Date Published:1970
Keywords:acanthopus, affinis, Enderleinellus, Europe, Hoplopleura, nitzschi, Polyplax, rodentia, Romania, Schizophthirus, serrata, Troester
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith