Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae) on a Hare (Lepus europaeus, L.). New Record for Turkish Phthiraptera fauna

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2012
Authors:B. Dik, Uslu U.
Journal:Turkish Journal of Parasitology
Volume:36
Issue:4
Pagination:260 - 263
Date Published:1/2013
ISSN:13006320
Abstract:

This study was carried out to detect lice species found on hares (L. europaeus, L.) in the Konya province. Several lice individuals were collected on a hare and were kept in 70% alcohol. Then, they were cleaned in 10% KOH for 24 hours, washed in distilled water, stored in 70%, 80%, 90% and 96% alcohol for 24 hours for each step. They were mounted on the slides in Canada balsam and examined under a binocular light microscope. Two of the species were identified as Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966, while the others were H. lyriocephalus (Burmeister, 1839). H. leporis was found on L. europaeus for the first time in Turkey, and it was also detected on this host species for the first time throughout the world. The morphological characteristics of this species are given in this paper. Turkish title: Yabani Bir Tavşanda (Lepus europaeus, L.) ilk Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky,1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae). Türkiye Phthiraptera faunası için yeni kayıt ÖZET: Bu çalışma Konya yöresindeki yabani tavşanlardaki (L. europaeus, L.) bit türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yabani bir tavşanın üzerinden çok sayıda bit toplanmış ve %70 alkol içinde saklanmışlardır. Daha sonra %10 KOH içinde 24 saat bekletilmiş, distile suda 24 saat yıkandıktan sonra 24 saat süreyle %70, %80, %90 ve %96’lık alkol serilerinden geçirilmiştir. Bit örnekleri Kanada balsam ile lam üzerine yapıştırılarak binoküler ışık mikroskobunda incelenmiştir. Bit örneklerinden ikisi Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966, diğerleri ise H. lyriocephalus (Burmeister, 1839) olarak teşhis edilmiştir. Bu araştırmada H. leporis’e Türkiye’deki yaban tavşanlarında ilk kez rastlanmış olup, bu tür L. europaeus’da ilk kez tespit edilmiştir. Bu makalede H. leporis’in morfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/61668.pdf
DOI:10.5152/tpd.2012.62
Short Title:TurkiyeParazitolDerg
File attachments: 
Tue, 2013-02-05 15:05 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith