New species and host association records for the Hungarian avian louse fauna (Insecta: Phthiraptera)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2012
Authors:Z. Vas, Privigyei, C., Prohászka, V. Judit, Csörgő, T., Rózsa, L.
Journal:Ornis Hungarica
Volume:20
Issue:1
Pagination:44-49
Date Published:01/2012
Keywords:bird, Ectoparasite, faunistics, lice, parasitism
Abstract:

A recently published checklist of Hungarian louse fauna (Insecta: Phthiraptera) listed 279 species and subspecies which have been recorded in Hungary. According to that checklist several louse species
still await detection in Hungary, and many of the previously reported louse species have not been found on all expected host species yet. Our faunistical survey on avian lice started in 2005 at Ócsa Bird Ringing Station, resulting hundreds of ectoparasite samples collected from over 70 bird species. Additionally, our louse collection has grown by collecting samples in other research projects focusing on various bird species, and by sampling cadavers before taxidermy in the Bird Collection of the Hungarian Natural History Museum. As the results of a preliminary exploration of this collection, we list 20 louse species which are new to the Hungarian fauna, as well as the first Hungarian records of 17 host-parasite associations. We also found 3 louse-bird association records new for the World fauna.

Abstract (in Hungarian) Összefoglalás:

A tetvek rendjének (Insecta: Phthiraptera) hazai faunalistája 279 tetűfaj és alfaj előfordulásáról számol be. A faunalista szerint számos további tetűfaj fordul elő nagy valószínűséggel Magyarországon, és a már megtalált tetűfajok jelentős része sem került még elő valamennyi várható gazdafajáról. A madarakon élősködő tetvek faunisztikai kutatását 2005-ben az Ócsai Madárvártán kezdtük, ahol több mint 70 madárfaj ektoparazitáit mintavételeztük. A több száz, Ócsán gyűjtött minta mellett más madártani kutatások keretében is gyűjtöttünk külső élősködőket, illetve a Magyar Természettudományi Múzeum Madárgyűjteményében is vettünk mintákat a preparálásra előkészített madártetemekről. A gyűjtött minták előzetes feldolgozása során magyar faunára új 20 tetűfajt, és Magyarországon eddig nem jegyzett 17 gazda-parazita kapcsolatot dokumentáltunk. Eredményeink közt további 3, a nemzetközi irodalomból eddig ismeretlen gazda-parazita kapcsolatról is beszámolunk.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/68778.pdf
DOI:10.2478/orhu-2013-0004
Taxonomic name: 
File attachments: 
Tue, 2013-12-10 12:34 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith