Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) of some aquatic birds in Konya province, Turkey, new records for Turkish fauna

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2017
Authors:Dik, B, HüğüL, F, Ceylan, O
Journal:Ankara Üniv Vet Fak Derg
Volume:64
Pagination:307 - 312
Abstract:

This study was performed to detect chewing lice species existed on some aquatic birds in Konya province in Turkey between 2014-2016. For this aim, the birds which were brought to the clinics of Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine for treatment, and dead birds collected at Lake Çavuşçu were examined for louse. Louse specimens collected from the birds were preserved in eppendorf tubes containing ethyl alcohol 70%, made transparent in potassium hydroxide (KOH) 10% for 24 hours, rinsed in distilled water and transferred to alcohol 70% and 99% at consecutive days. They were mounted in Canada balsam on the slides for identification. Among studied 94 birds belonging to 12 species in eight genera in five orders, 84 of them (89.36%) were found to be infested with lice. Eighteen louse species belonging to 14 genera were detected in the study. The genus Aquanirmus (Clay and Meinertzhagen, 1939) and the species; Aquanirmuspodicepis (Denny, 1842), Pectinopygusbifasciatus (Piaget, 1880), Anaticolamergiserrati (De Geer, 1778), Pseudomenopondolium (Rudow, 1869), Laemobothrionatrum (Nitzsch, 1818), Rallicolaminutus (Nitzsch [in Giebel], 1866), Austromenopon transversum (Denny, 1842) were reported for the first time in Turkey.

Türkiye, Konya ilinde bulunan su kuşlarının çiğneyici bitleri (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera), Türk faunası için yeni kayıtlar

Özet: Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında Türkiye’de Konya ilindeki su kuşlarında bulunan çiğneyici bitleri tespit etmek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine tedavi için getirilen ve Çavuşçu Gölü’nden ölü olarak toplanan kuşlar bit yönünden incelendi. Kuşlardan toplanan bit örnekleri % 70 etil alkol içeren ependorf tüplerde muhafaza edildi, 24 saat % 10’luk potasyum hidroksitte (KOH) saydamlaştırıldı, distile suda yıkandı ve takip eden günlerde % 70 ve % 99 alkole transfer edildi. Bitler Kanada balzamı ile lam üzerine yapıştırıldı ve türleri belirlendi. Beş takım, sekiz cins, 12 türe ait 94 kuş arasından 84’ü bit ile enfeste bulundu. 14 cinse ait 18 bit türü bu çalışmada tespit edildi. Aquanirmus cinsi (Clay and Meinertzhagen, 1939) ve Aquanirmus podicepis (Denny, 1842), Pectinopygus bifasciatus (Piaget, 1880), Anaticola mergiserrati (De Geer, 1778), Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869), Laemobothrion atrum (Nitzsch, 1818), Rallicola minutus (Nitzsch [in Giebel], 1866), Austromenopon transversum (Denny, 1842) türleri Türkiye’de ilk defa bildirildi.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/94322.pdf
File attachments: 
Tue, 2017-09-26 13:48 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith