• Your Scratchpad has been upgraded to version 2.9.3

THE STUDY OF THE PARASITES OF THE BIRD Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) (AVES: ARDEIDAE) IN NORTHEASTERN WETLANDS OF ALGERIA

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2017
Authors:Temimi, I, Marniche, F, Lazli, A, Milla, A, Dik, B
Journal:Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii.
Volume:33
Issue:1
Pagination:65 - 68
ISSN:1454-6914
Keywords:ectoparasite, Internal parasites, National Park of El Kala (NPEK)
Abstract:

This study was conducted in three wetland sites located in the National Park of El Kala (PNEK), one of the richest wetlands in Algeria, between November 2016 and June 2017. Our work provides information about the external and internal parasites of the little egret (Egretta garzetta). Among 11 birds, 6 were infested. The hosts were parasitized by Ardeicola expallidus (Blagoveshtchensky, 1940) and Ciconiphilus decimfasciatus (Boisduval&Lacordaire, 1835) identified as ectoparasites. However, the internal parasites included 15 species belonging to 12 families. The study is reported for the first time in Algeria.

Rezumat. Studiul paraziților de la Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) (Aves: Ardeidae), din zonele umede din nord- estul Algeriei.

Acest studiu a fost realizat în trei zone umede, situri situate în Parcul Naţional de El Kala (PNEK), una dintre celemai bogate zone umede din Algeria, între noiembrie 2016 şi iunie 2017. Lucrarea noastră oferă informaţii despre paraziţii interni şi externi de la egreta mică (Egretta garzetta). Dintre 11 păsări, 6 au fost infestate. Gazdele au fost parazitate de Ardeicola expallidus Blagoveshtchensky, 1940 şi Ciconiphilus decimfasciatus (Boisduval & Lacordaire, 1835), identificate ca ectoparaziți. Însă, paraziții lor interni includ 15 specii aparţinând la 12 familii. Studiul este raportat pentru prima dată în Algeria.

Cuvinte cheie: Ardeidae, Egretta garzetta, paraziți interni, ectoparaziţi, NPEK.

URL:http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/33_1/oscsn_v33n1_art-09_Temimi.pdf
File attachments: 
Thu, 2018-01-25 15:02 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith