Behandling av ektoparasiter hos get

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2014
Authors:Y. Persson, Aspenström-Fagerlund, B., Tervell, M.
Journal:Svensk Veterinärtidning
Volume:14
Pagination:26 - 27
Keywords:goats, lice, Sweden
Abstract:

Författarna har kommit i kontakt med två fall av otillåten ektoparasit- behandling av get. I det ena fallet ordinerades en getägare Frontline vet mot löss och i det andra fallet blev mjölkproducerande getter behandlade med doramektin av veterinär. De genomförda behand- lingarna medförde ekonomiska förluster för djurhållarna liksom ersättningsanspråk och anmälan till ansvarsnämnden för veterinären. Artikeln belyser problemställningen och informerar om de möjligheter till behandling som finns tillgängliga för get idag.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/94396.pdf
Taxonomic name: 
File attachments: 
Tue, 2018-04-10 14:04 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith