A tolltetű-fertőzöttség és a fészekaljméret kapcsolata a vörös vércsénél (Falco tinnunculus)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2018
Authors:I. Sándor Piross, Saliga, R., Solt, S., Horváth, É., Kotymán, L., Harnos, A., Rózsa, L., Palatitz, P., Fehérvári, P.
Journal:Magyar Allatorvosok Lapja
Volume:140
Pagination:745 - 753
Abstract:

ÖSSZEFOGLALÓ
Kutatásukban a szerzők azt vizsgálták, hogy a vörös vércse fiókáinak ivara, fejlett- sége, ill. a fészekaljméret hogyan befolyásolja tetűfajaik számát, a tetvek meny- nyiségét (abundanciáját). A vizsgált tényezők közül csak a fészekaljméretnek volt hatása, csak a Degeeriella rufa tetűfaj esetében. A 3–4 fiókás fészekaljakban a faj egyedszáma 3,7-szer akkora volt, mint az 5–6 fiókásakban. A jelenséget két szempontból lehet magyarázni. Először is, a rosszabb kondícióban lévő vércsék kevesebb fiókát nevelnek és nagyobb lehet rajtuk a tetvek mennyisége, így több tetű terjedhet át a fiókáikra is. Másodszor, a nagyobb fészekaljakban a tetvek több fióka közt tudnak szétterjedni, így csökkentve az egy fiókára jutó terheltséget.

English title: The relationship of louse infestation and clutch size in the Common Kestrel (Falco tinnunculus)

SUMMARY
Background: Lice are common ectoparasites of birds, completing their entire life cycle in the plumage. Transmission – in most cases – requires physical con- tact between hosts. Lice may benefit from choosing host individuals with better survival prospects and dispersal chances. Bodily contacts between parents and offsprings provide a good opportunity for host selection. The Common Kestrel is a widespread, small-bodied raptor of the Palearctic region, with well-known breeding biology and ectoparasite fauna, making it suitable to study the ecolog- ical correlates of vertical transmission of lice.
Objectives: The aim of our study was to investigate how the sex, maturity and clutch size of Common Kestrel nestlings affect the abundance of their lice. Materials and Methods: Field work was carried out in Körös-Maros National Park Directorate (Hungary). The ectoparasites were collected from nestlings (n = 54) with dust-ruffling. The effect of the host’s sex, wing length and clutch size on the abundance of their lice was analysed using negative binomial mixed models.
Results and Discussion: In case of Colpocephalum subzerafae, none of the investigated variables had a significant effect. Contrarily, clutch size had a sig- nificant effect on Degeeriella rufa abundance. In small clutches (3–4 nestlings) the mean abundance of D. rufa (15.5 95% C.I.: 8–30) is 3.7 times higher, than in large (5–6 nestlings) clutches (4.2 95% C.I.: 2.3–7.4). We discuss two non-ex- clusive explanations of this pattern. First, parental quality is known to affect the clutch size. If low quality parents are also more heavily infested with lice, this could explain the higher louse load of their nestlings. Alternatively, accord- ing to the dilution hypothesis, long life-cycle ectoparasites (such as lice), that are incapable to significantly raise their subpopulation size till the fledging of the chicks, disperse among the nestlings, resulting in lower per nestling louse counts in larger clutches. According to our results both the breeding parameters and the quality of the parents may affect their offsprings’ ectoparasite load.

URL:https://www.researchgate.net/publication/329449936_A_tolltetu-fertozottseg_es_a_feszekaljmeret_kapcsolata_a_voros_vercsenel_Falco_tinnunculus_The_relationship_of_louse_infestation_and_clutch_size_in_the_Common_Kestrel_Falco_tinnunculus
File attachments: 
Tue, 2019-02-19 15:05 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith