The first case of Bovicola (Werneckiella) ocellatus (Piaget, 1880) (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) on a donkey (Equus asinus Linnaeus, 1758) in Turkey

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2020
Authors:B. Dik, Erdem, İ., Zerek, A., Karagöz, M., Yaman, M.
Journal:Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Volume:67
Issue:2
Pagination:205 - 208
Date Published:03-2020
Type of Article:Case report
ISSN:1300-0861
Keywords:Donkey, louse, Turkey
Abstract:

In the clinical examination of a donkey, which brought to the Ownerless Animal Care and Rehabilitation Center of the Hatay Metropolitan Municipality due to neglecting and senility, local hair losses, ruffling and opacity were observed. A few louse specimens were detected on the hair shafts on the back of the donkey during the macroscopic examination. They were collected with a forceps, and preserved in a tube with alcohol 70%. Then they examined in detail in microscope, and identified as Bovicola ocellatus (Piaget, 1880). The presence of B. ocellatus on donkey has been reported for the first time in Turkey in this paper.

Türkiye'de bir eşekte (Equus asinus Linnaeus, 1758) ilk Bovicola (Werneckiella) ocellatus (Piaget, 1880) (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) olgusu

Özet: Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaşlılık ve bakımsızlık nedeniyle getirilen bir eşeğin klinik muayenesinde tüylerinin çok karışık ve matlaşmış olduğu, yer yer döküldüğü gözlenmiştir. Yapılan makroskobik incelemede eşeğin sırt bölgesindeki tüylerin dip kısımlarında bir kaç bit saptanmıştır. Bitler bir pens yardımıyla alınmış ve içinde %70'lik alkol bulunan bir tüpte saklanmıştır. Daha sonra mikroskopta ayrıntılı olarak incelenen örnekler Bovicola ocellatus olarak teşhis edilmiştir. Bu makaleyle B. ocellatus'un Türkiye'deki varlığı ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar sözcükler: Bit, Bovicola ocellatus, eşek, Türkiye

URL:https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.33988/auvfd.623717
DOI:10.33988/auvfd.623717
File attachments: 
Tue, 2020-03-03 13:49 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith