Türkiye’deki evcil ve yabani memelilerde görülen bit (Phthiraptera) türleri

Publication Type:Book
Year of Publication:2020
Authors:B. Dik
Volume:26
Number of Pages:67
Publisher:Türkiye Parazitoloji Derneği
City:Izmir, Turkey
ISBN:978-605-87556-8-0
Abstract:

Book written in Turkish.

Yazarın Önsözü (Author's Forward)
Bu kitabın yazımı oldukça uzun bir zaman almış, bu süre içinde yapılması gereken acil işlerin çıkmasından dolayı birçok kez kesintiye uğramış ve buna bağlı olarak yaşanan konsantrasyon kaybından dolayı bazı eksiklikler ya da yanlışlıklar olmuş olabilir. Olası yanlışların hoş görülmesi ve bildirilmesi beni mutlu edecektir. Bu kitap, bu konuda yazılan ilk kitap olduğundan ve Türkiye’deki memeli hayvanların çoğu henüz bit yönünden incelenmediğinden ya da incelenenlerin bazılarında bit tespit edilemediğinden dolayı olası bit türlerinin hepsini içermemektedir. Bu yüzden kitapta bir teşhis anahtarı verilmemiştir. Bununla birlikte bu konuda çalışacak meslektaşlarım için temel bir kaynak olacaktır. Kitapta bahsedilen bazı türler tarafımdan veya çalışma arkadaşlarımla birlikte Türkiye’den ilk kez tespit edilmiş olup, bu türlerin bir kısmı yayın haline getirilmemiş, bazıları yayın haline getirilmiş ve basımları kabul edilmiş, bir kısmı da yayın aşamasına getirilmiş olmakla birlikte henüz yayınlama işlemlerine başlanmamıştır. Kitapta mümkün olduğunca kendi koleksiyonumdaki türlerin Şekilleri kullanılmıştır. Koleksiyonumda olmayan bazı türlere ait Şekiller ise, o türü bildiren ve bazı örneklerini bana gönderen meslektaşlarıma ait örneklere ait olup, Türkiye’den bildirilmesine rağmen, o türleri bildiren araştırıcılarda bile örnekleri kalmayan türlere ait Şekiller ise ilgili kaynaklardan alınmıştır.

Bu eseri öğrencilik yıllarımda ve/veya akademik hayatım boyunca bilimsel anlamda yetişmeme katkı sağlayan, başta Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri: Merhum Prof. Dr. Nevzat Güralp, Merhum Prof. Dr. Fahri Sayın, Merhum Prof. Dr. Yılmaz Tiğin, Merhum Prof. Dr. Turan Oğuz, Doktora danışmanım Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Dinçer ile Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Cantoray’a, bana desteklerini esirgemeyen diğer  hocalarıma, çalışma arkadaşlarıma ve çalışmalarıma yardımcı olan meslektaşlarıma, Phthiraptera üzerine çalışırken karşılaştığım zorlukların üstesinden gelmemde yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Yeni Zelanda, Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Honorary Research Associate Dr. Ricardo L. Palma’ya ithaf ediyorum.
1 Şubat 2020
Prof. Dr. Bilal DİK

URL:https://www.researchgate.net/publication/344311753_Dik_2020_Turkiye_Memeli_Bit_Faunasi
File attachments: 
Mon, 2020-09-28 16:01 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith