M. Modrezejewska

2005
D. Kiewra and M. Modrzejewska, Occurrence of lice (Anoplura) in rodents from Lover Silesia, Wiadomości Parazytologiczne, vol. 51, no. 4, pp. 303 - 305, 2005.
1988
J. Złotorzycka and M. Modrzejewska, Wszoły - Mallophaga, Katalog Fauny Polski, vol. 19, no. 1, p. 223pp, 1988.PDF icon 61520.pdf (44.3 MB)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith